گویندگان

شروع کنید

۰$

با تشکر ، ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت

ثبت سفارش ویس


مرحله به مرحله هزینه سفارش ویس متن موردنظر خود را محاسبه کنید


برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

رفتن به مرحله بعد

انتخاب گوینده

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

رفتن به مرحله بعد

ارسال متن مورد نظر برای تبدیل آن به صوت

پسوندهای مجاز فایل ارسالی
.png,.jpg,.jpeg,.gif,.zip,.rar,.txt,.doc,.docx,.pdf
برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

رفتن به مرحله بعد

زمان

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

رفتن به مرحله بعد

محاسبه قیمت نهایی

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

رفتن به مرحله بعد

هزینه نهایی

خلاصه سفارش

توضیحات اطلاعات مقدار قیمت
تخفیف:
مجموع:

سفارش ویس

جدول قیمت گویندگان به دقیقه(قیمت ها به تومان می باشد)

نام گوینده
گویندگی
گویندگی موشن گرافیک
خانم کریمی
۱۵۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰
خانم دریکوند
۱۳۰,۰۰۰
۴۷۰,۰۰۰
آقای ضیایی
۱۴۰,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰
خانم خدادادی
۱۲۰,۰۰۰
۴۷۰,۰۰۰
خانم شریفی
۱۲۰,۰۰۰
۴۷۰,۰۰۰