طراحی موشن گرافیک

شروع کنید

۰$

با تشکر ، ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت

ثبت سفارش تیزر تبلیغاتی و موشن گرافیک

مرحله به مرحله هزینه سفارش تیزر تبلیغاتی و موشن گرافیک را محاسبه کنید
برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

رفتن به مرحله بعد

نوع سفارش

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

رفتن به مرحله بعد

بستر انتشار سفارش مورد نظر را انتخاب نماییدبرای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

رفتن به مرحله بعد

کاراکتر یا شخصیتبرای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

رفتن به مرحله بعد

دقیقه و زمان موشن گرافیک حرفه ای

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

رفتن به مرحله بعد

انتخاب گویندگان

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

رفتن به مرحله بعد

ارسال فایل

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

رفتن به مرحله بعد

مشخصات کامل

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

رفتن به مرحله بعد

محاسبه هزینه نهایی

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

رفتن به مرحله بعد

دقیقه و زمان موشن گرافیک تیزر

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

رفتن به مرحله بعد

دقیقه و زمان لوگوموشن

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

رفتن به مرحله بعد

دقیقه و زمان انیمیشن

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

رفتن به مرحله بعد

هزینه نهایی

قیمت نهایی :

خلاصه سفارش

توضیحات اطلاعات مقدار قیمت
تخفیف:
مجموع:

سفارش تیزر تبلیغاتی و موشن گرافیک

جدول قیمت گویندگان به دقیقه(قیمت ها به تومان می باشد)

نام گوینده
گویندگی
گویندگی موشن گرافیک
خانم کریمی
۱۵۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰
خانم دریکوند
۱۳۰,۰۰۰
۴۷۰,۰۰۰
آقای ضیایی
۱۴۰,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰
خانم خدادادی
۱۲۰,۰۰۰
۴۷۰,۰۰۰
خانم شریفی
۱۲۰,۰۰۰
۴۷۰,۰۰۰